Bài giảng Thiết bị điện cao áp - Chương 3: Điện kháng - Nguyễn Văn Dũng

• Công suất định mức

• Điện áp định mức

• Tỉ số cuộn dây

• Điện kháng tản

• Tổ nối dây

• Số trụ từ

o Mô phỏng trào lưu công suất

o Tính toán lực điện động tác dụng lên cuộn dây

khi ngắn mạch

o Tính toán dòng ngắn mạch

pdf 13 trang yennguyen 25/11/2021 380
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thiết bị điện cao áp - Chương 3: Điện kháng - Nguyễn Văn Dũng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Thiết bị điện cao áp - Chương 3: Điện kháng - Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng Thiết bị điện cao áp - Chương 3: Điện kháng - Nguyễn Văn Dũng
CHƯƠNG 3: ĐIỆN KHÁNG
THIẾT BỊ ĐIỆN CAO ÁP - TS. NGUYỄN VĂN DŨNG
Cần Thơ, ngày 12 tháng 01 năm 2020
Khoa Công Nghệ
Thông số quan trọng của MBA
• Công suất định mức
• Điện áp định mức
• Tỉ số cuộn dây
• Điện kháng tản
• Tổ nối dây
• Số trụ từ
o Mô phỏng trào lưu công suất
o Tính toán lực điện động tác dụng lên cuộn dây
khi ngắn mạch
o Tính toán dòng ngắn mạch
Thảo luận nhóm
• Từ thông chính (từ thông móc vòng)?
• Từ thông tản?
Từ thông MBA
Từ thông tản (leakage flux)
Từ thông tản
• Gây ra độ sụt áp trên cuộn dây máy biến áp
– Đặc trưng bởi điện cảm tản
– Độ sụt áp tỉ lệ thuận với dòng điện
• Dòng điện xoáy trên cuộn dây
– Cuộn dây được chia thành nhiều sợi nhỏ với
chiều dày theo hướng tâm khoảng 1-2 mm
• Lực tác động lên cuộn dây
– Hướng tâm
– Dọc trục
• Tổn thất trên nẹp mạch từ và vỏ máy
Năng lượng từ trong MBA
Mô hình 2 cuộn dây với hỗ cảm M
M
Mô hình tương đương MBA
Năng lượng từ trường
• Cường độ từ trường trong lõi thép gần bằng 
không (r rất lớn)
• Toàn bộ năng lượng từ trường tập trung vào 
“từ trường tản” bên ngoài lõi từ
• Sử dụng để tính điện cảm tản
Điện cảm tản
leg
Cuộn dây quấn đồng tâm
Chia cuộn hạ áp thành 02
• Giảm cường độ từ trường cần thiết (NI)
• Tăng kích thước và giá thành
Máy biến áp 60/6.7 kV-20MVA

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_thiet_bi_dien_cao_ap_chuong_3_dien_khang_nguyen_va.pdf