Dạy và học tiếng Anh chuyên ngành Quản trị văn phòng ở trường đại học trong thời kì 3.0 và những đề xuất

Tóm tắt: Với tình hình mở cửa và hội nhập của nước ta hiện nay đã thu hút nhiều nhà đầu tư trên thế giới vào các lĩnh vực như kinh tế, xã hội. kéo theo sự phát triển thay đổi nhiều mặt về đời sống, kinh tế, ngôn ngữ, văn hóa xã hội của người Việt và đặc biệt, về ngôn ngữ, ngoài tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ thì đa phần tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất trong nghiên cứu, giao tiếp tiếp trong thời kì phát triển nhanh chóng của công nghệ hiện đại. Vì thế, đề tài “Dạy và học tiếng Anh chuyên ngành quản trị văn phòng ở trường đại học trong thời kì 3.0 và những đề xuất” là đề tài có giá trị quan trọng, đáng được quan tâm nghiên cứu trong xu thế mới. Để thực hiện được đề tài này, chúng tôi đã sử dụng phương pháp miêu tả, phân tich, nêu ví dụ minh họa trong nối kết, sử dụng các trang web, các phương tiện công nghệ hiện đại trong hoạt động dạy và học tiếng Anh chuyên ngành ở những khoa không chuyên ngữ của trường đại học. Từ đó, chúng tôi đưa ra những đề xuất phù hợp trong hoạt động dạy và học tiếng ở thời kì hội nhập và phát triển của đất nước hiện nay.

 

pdf 10 trang yennguyen 3460
Bạn đang xem tài liệu "Dạy và học tiếng Anh chuyên ngành Quản trị văn phòng ở trường đại học trong thời kì 3.0 và những đề xuất", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfday_va_hoc_tieng_anh_chuyen_nganh_quan_tri_van_phong_o_truon.pdf