Tài liệu Hướng dẫn thí nghiệm Máy điện

1.2.1. Các Volt kế E : dùng để đo điện áp. Chúng có các tính năng sau :

a. Chế độ đo : Ta có hai chế độ đo AC hoặc DC và có thể thay đổi bằng cách

nhấp chuột vào nút biểu tượng AC hoặc DC trên cửa sổ đo.

b. Chế độ hiển thị : Ta có hai chế độ hiển thị Analog và Digital. Khi muốn

thay đổi chế độ hiển thị ta nhấp chuột vào nút khung hiển thị thì nó sẽ chuyển chế độ.

Khi muốn đo thì ta phải nhấp chuột vào nút biểu tượng E trên cửa sổ đo lường .

1.2.2. Các Ampe kế I : dùng để đo dòng điện . Chúng có các tính năng sau :

a. Chế độ đo : Ta có hai chế độ đo AC hoặc DC và có thể thay đổi bằng cách

nhấp chuột vào nút biểu tượng AC hoặc DC trên cửa sổ đo.

b. Chế độ hiển thị : Ta có hai chế độ hiển thị Analog và Digital. Khi muốn

thay đổi chế độ hiển thị ta nhấp chuột vào nút khung hiển thị thì nó sẽ chuyển chế độ.

Khi muốn đo thì ta phải nhấp chuột vào nút biểu tượng I .

1.2.3. Đồng hồ đo công suất PQS : Các đồng hồ này dùng để đo công suất của các

thiết bị khi tiến hành thí nghiệm . Chúng có các tính năng sau :

a. Chế độ đo : Có 3 chế độ đo, đo P hoặc Q hoặc S. Khi muốn đo P hoặc Q

hoặc S thì ta click lên trên biểu tượng để chọn chế độ đo phù hợp.

b. Chế độ hiển thị : Ta có hai chế độ hiển thị Analog và Digital. Khi muốn

thay đổi chế độ hiển thị ta nhấp chuột vào nút khung hiển thị thì nó sẽ chuyển chế đô

 

pdf 192 trang yennguyen 4880
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tài liệu Hướng dẫn thí nghiệm Máy điện", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftai_lieu_huong_dan_thi_nghiem_may_dien.pdf