Bài giảng Tin học văn phòng 2 - Bài 5: Thiết kế Website Google Sites - Thiều Quang Trung

Các hình thức tạo lập website

• Chuyên nghiệp: thuê tên miền, máy chủ lưu

trữ web (hosting), lập trình/thiết kế mã tạo

website

– Ngôn ngữ tạo web: HTML, CSS, PHP, ASP, JSP,

• Không chuyên: sử dụng các dịch vụ miễn phí

về lưu trữ web, tên miền con, công cụ thiết kế

web sẵn có/đơn giản (không cần viết mã)

– Wordpress, Wix, Webflow, Yola, Google Sites,

Webnode.vn

pdf 36 trang yennguyen 19/11/2021 60
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học văn phòng 2 - Bài 5: Thiết kế Website Google Sites - Thiều Quang Trung", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tin học văn phòng 2 - Bài 5: Thiết kế Website Google Sites - Thiều Quang Trung

Bài giảng Tin học văn phòng 2 - Bài 5: Thiết kế Website Google Sites - Thiều Quang Trung
BÀI 5
THIẾT KẾ WEBSITE GOOGLE SITES
GV Th.S. Thiều Quang Trung
Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại
• Các hình thức tạo lập website 1
• Các bước tạo lập website2
• Thiết kế website Google Site3
• Tạo site, trang mới và quản lý site4
Nội dung
GV Thiều Quang Trung 2
Các hình thức tạo lập website
• Chuyên nghiệp: thuê tên miền, máy chủ lưu 
trữ web (hosting), lập trình/thiết kế mã tạo 
website
– Ngôn ngữ tạo web: HTML, CSS, PHP, ASP, JSP, 
• Không chuyên: sử dụng các dịch vụ miễn phí 
về lưu trữ web, tên miền con, công cụ thiết kế 
web sẵn có/đơn giản (không cần viết mã)
– Wordpress, Wix, Webflow, Yola, Google Sites, 
Webnode.vn,  
GV Thiều Quang Trung 3
Các bước tạo lập website
• Bước 1: Thiết lập và đăng ký tên miền
• Tên miền = Thương hiệu của tổ chức/cá nhân 
trên mạng !
• Thủ đoạn đầu cơ tên miền
• Chọn tên miền 
– dưới 64 ký tự (nên ngắn)
– gợi thương hiệu, sản phẩm/dịch vụ chính
– dễ nhớ
4GV Thiều Quang Trung
• Ở Việt Nam: đăng ký tên miền có mã quốc gia 
.vn
– www.vnnic.vn
– www.matbao.net
– 
• Quốc tế: đăng ký tên miền không có mã .vn
– www.godaddy.com
– www.domain.com/Register
– 
5
Các bước tạo lập website 
GV Thiều Quang Trung
Các bước tạo lập website 
• Đăng ký tên miền theo quy trình của vnnic
6
• Bản khai
• Hồ sơ 
pháp lý
Lập hồ sơ
• Duyệt
• Không 
hợp lệ: 
làm lại
VNNIC • Duyệt
• Có tranh 
chấp: 
chờ xử lý
Niêm yết 
tên miền
• Duyệt
• Không 
hợp lệ: 
làm lại
Thẩm định 
hồ sơ
• Nộp phí
Cấp tên 
miền
GV Thiều Quang Trung
• Bước 2: Thiết kế website
• Giải pháp: thuê đơn vị chuyên nghiệp thiết kế 
(sử dụng công cụ thiết kế web, lập trình 
HTML, CSS, PHP, ASP, JSP,) hoặc tự thiết kế 
(sử dụng open source,  )
• Nếu là website TMĐT: phải có trang thanh 
toán chọn phương thức thanh toán: COD, 
credit/debit,  
7
Các bước tạo lập website 
GV Thiều Quang Trung
• Các mã nguồn mở thiết kế web phổ biến:
–Magento, Prestashop, Opencart, Joomla, 
WordPress (với plugin Woocommerce),
• Các ứng dụng thiết kế web miễn phí:
– Google Sites, Wordpress, Wix, Webflow, 
Yola, Webnode.vn,
8
Các bước tạo lập website 
GV Thiều Quang Trung
• Ví dụ website tạo với mã nguồn Magento
9
Các bước tạo lập website 
GV Thiều Quang Trung
• Bước 3: đặt website lên máy chủ (hosting)
• 2 phương án: 
– Trang bị máy chủ riêng và thuê dung lượng đường 
truyền
• Chi phí cao, bảo quản phức tạp
• An toàn cao
• Phù hợp với doanh nghiệp lớn
– Thuê máy chủ hosting tại các nhà cung cấp
• Các tổ chức/doanh nghiệp lớn không sử dụng free 
hosting
10
Các bước tạo lập website 
GV Thiều Quang Trung
• Bước 4: Quảng bá website
• Chi phí quảng bá website thường từ 50 -> 
100% chi phí thiết kế website
• Hai phương thức quảng bá:
– Offline: phương tiện thông tin truyền thống
– Online: phương tiện thông tin trên internet
11
Các bước tạo lập website 
GV Thiều Quang Trung
• Bước 5: Vận hành và phát triển website
• Nhân lực:
– Admin, các Moderator 
– Nhân viên kế toán, bán hàng, tiếp thị, chăm sóc 
khách hàng, 
12
Các bước tạo lập website 
GV Thiều Quang Trung
Giới thiệu Google Sites
• Công cụ thiết kế và hosting website miễn phí, 
đơn giản và hiệu quả 
• Người dùng thiết kế web mà không cần có kiến 
thức viết mã HTML và ngôn ngữ scripts để tạo 
ra trang web
• Tích hợp lưu trữ dữ liệu chung với Google Drive
• Tích hợp tính năng bảo mật/chia sẽ dữ liệu 
chung với Google Drive
GV Thiều Quang Trung 13
Giới thiệu Google Sites
• Ví dụ: https://sites.google.com/site/thieutrung/
GV Thiều Quang Trung 14
Thiết lập website
• Yêu cầu:
–Máy tính kết nối internet
–Có trình duyệt web
–Đăng ký một tài khoản Google (nếu chưa có)
https://www.google.com/accounts/NewAccount
–Đăng nhập tài khoản Google để tạo website 
tại link:
https://sites.google.com
GV Thiều Quang Trung 15
Tạo một site mới
1. Đăng nhập tại link sites.google.com
2. Chọn "Create new site"
3. Nhập tên "site name"
4. Nhập đường dẫn URL cho site
5. Chọn loại "site category"
6. Chọn mẫu layout "site theme"
7. Click nút "Create site"
GV Thiều Quang Trung 16
Tạo một site mới
• Màn hình kết quả tạo một site mới:
GV Thiều Quang Trung 17
chỉnh sửa trang
tạo trang mới
more actions
Tạo trang mới
• 4 kiểu trang:
– Web page
– Announcements
– File Cabinet
– List
GV Thiều Quang Trung 18
nút nhấn tạo trang 
chọn kiểu trang
đặt tên trang
chọn vị trí đặt trang
Tạo trang mới
• Màn hình 
tạo trang 
kiểu web 
page
GV Thiều Quang Trung 19
phần tiêu đề trang
phần nội dung trang
Nút chèn thêm 
các đối tượng 
khác vào nội 
dung trang
Tạo trang mới
• Các dạng đối tượng có thể chèn thêm vào nội dung trang:
GV Thiều Quang Trung 20
Tạo trang mới
• Ví dụ chèn Drive/Form vào nội dung trang:
GV Thiều Quang Trung 21
Kiểu trang Announcements
• Trang Thông báo là trang để gửi thông tin theo thời gian 
như tin tức, cập nhật trạng thái, các sự kiện đáng chú ý
• Để tạo trang thông báo:
– Chọn Create Page 
– Chọn “Select a template to use” kiểu Announcements
– Chọn “New post” để đăng tin mới
GV Thiều Quang Trung 22
Kiểu trang File Cabinet
• Trang kiểu Tủ hồ sơ là trang cho phép quản lý các tài 
liệu từ ổ cứng lưu trữ và sắp xếp lại trong các thư 
mục
• Để tạo trang tủ hồ sơ:
– Chọn Create Page 
– Chọn “Select a template to use” kiểu File Cabinet, Chọn Create
– Chọn “Add file” để thêm tài liệu từ ổ cứng 
– Chọn “Add link” để thêm tài liệu từ đường link 
– Chọn “Add from Drive” để thêm tài liệu từ ổ Google Drive 
GV Thiều Quang Trung 23
Kiểu trang File Cabinet
Ví dụ trang Bài giảng học phần Tin văn phòng 2
GV Thiều Quang Trung 24
Kiểu trang List
• Trang kiểu Danh sách là trang dùng để liệt kê và 
theo dõi các mục thông tin theo danh sách.
• Dễ dàng thêm, xóa, sửa các mục thông tin trong 
danh sách.
• Để tạo trang danh sách:
– Chọn Create Page 
– Chọn “Select a template to use” kiểu List, Chọn Create
– Chọn “Use template” tại mục “Create your own”
GV Thiều Quang Trung 25
Kiểu trang List
– Chọn “Add a column” để thêm cột trong danh sách
– Đặt tên cột
– Kiểu dữ liệu
– Kiểu sort 
– Chọn Save
khi khai báo
xong các cột
GV Thiều Quang Trung 26
Kiểu trang List
• Ví dụ trang Danh sách sinh viên
– Chọn “Add item” để thêm bản ghi tương ứng với thông tin 
một sinh viên
GV Thiều Quang Trung 27
Quản lý site
• Các chức năng khi nhấn nút More Actions
GV Thiều Quang Trung 28
Quản lý site
GV Thiều Quang Trung 29
Thẻ General:
Quản lý site
GV Thiều Quang Trung 30
• Tự động sắp xếp lại site khi xem trên mobile phone
• Thiết lập ai có thể truy cập site/truy cập lịch sử thay đổi site
Màn hình hiển thị trên Laptop
(13 inch, resolution 1280 x 800)
GV Thiều Quang Trung 31
Tự sắp xếp thay đổi 
màn hình
• Màn hình hiển thị trên 
Smartphone
– 4 inch
– resolution 640 x 1136
GV Thiều Quang Trung 32
Quản lý site
• Thẻ sharing & permissions:
– Link to share
– Who has access
– Invite people 
• Is owner
• Can edit
• Can view 
GV Thiều Quang Trung 33
Quản lý site
• Thẻ sharing & permissions/Who has access/Change:
– Public on the web
– Anyone with the link
– Specific people 
GV Thiều Quang Trung 34
Quản lý site
• Thẻ Themes, colors & fonts:
– Thay đổi theme
GV Thiều Quang Trung 35
GV Thiều Quang Trung 36

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_van_phong_2_bai_5_thiet_ke_website_google.pdf