Đề cương ôn tập môn Quản trị hành chính văn phòng

Khái niệm văn phòng quản tri hành chính văn phòng

Quản tri hành chính văn phòng là Hoạch định, tổ chức, kế hoạch và phối hợp các hoạt động thông tin

Chúc năng quản trị hành chính văn phòng. Cho thí dụ minh họa.

- Chúc năng hoạch định. Cho thí dụ minh họa.

- Chúc năng tổ chức. Cho thí dụ minh họa.

- Chúc năng quản trị. Cho thí dụ minh họa.

- Chúc năng kiểm soát. Cho thí dụ minh họa.

- Chúc năng dịch vụ. Cho thí dụ minh họa.

 

docx 6 trang yennguyen 19/11/2021 60
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập môn Quản trị hành chính văn phòng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề cương ôn tập môn Quản trị hành chính văn phòng

Đề cương ôn tập môn Quản trị hành chính văn phòng
ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
 TS. BÙI QUANG XUÂN 
Quản trị hành chính văn phòng là một công tác quan trọng đối với bất kỳ một cơ quan nào, có ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của cơ quan. Công tác này nếu được thực hiện tốt sẽ thúc đẩy sự tiến bộ trên nhiều mặt của tổ chức và ngược lại, nếu thực hiện không hiệu quả có thể tác động tiêu cực đến quá trình phát triển của tổ chức đó. Quản trị hành chính văn phòng là một công tác cần có sự hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, vì thế nó cũng là một thách thức đối với nhiều nhà quản lý. Trong thực tế, nhiều cấp lãnh đạo đã gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý và điều hành, nhất là trong bối cảnh xã hội hiên nay, khi thực tiễn đòi hỏi những phương thức quản lý mới và sự phát triển của công nghệ thông tin dần trở thành công cụ đắc lực cho công tác quản trị, đồng thời cũng ẩn chứa không ít rủi ro.
Câu 1: Anh (hay chị) hãy nêu và phân tích:
Khái niệm quản tri hành chính văn phòng
Chúc năng quản trị hành chínhvăn phòng. Cho thí dụ minh họa ?
Khái niệm văn phòng quản tri hành chính văn phòng
Quản tri hành chính văn phòng là Hoạch định, tổ chức, kế hoạch và phối hợp các hoạt động thông tin
Chúc năng quản trị hành chính văn phòng. Cho thí dụ minh họa.
Chúc năng hoạch định. Cho thí dụ minh họa.
Chúc năng tổ chức. Cho thí dụ minh họa.
Chúc năng quản trị. Cho thí dụ minh họa.
Chúc năng kiểm soát. Cho thí dụ minh họa.
Chúc năng dịch vụ. Cho thí dụ minh họa.
Câu 2: Anh (hay chị) hãy nêu và phân tích: Quyền hạn và trách nhiệm của văn phòng 
Quyền hạn của văn phòng 
Cơ cấu tổ chức bộ máy
Công tác quản lý bộ máy văn phòng
Cử phó văn phòng giúp việc
Xây dung các tổ trưởnquy định nhiệm vụ cho nhân viên văn phòng
Trách nhiệm của văn phòng 
Trách nhiệm của văn phòng trước thủ trưởng về kết quả công việc của văn phòng 
Trách nhiệm của văn phòng trước thủ trưởng về cải tiến công việc 
Trách nhiệm của văn phòng trước thủ trưởng về thiệt hại tài sảng trong cơ quan
Câu 3: Anh (hay chị) hãy nêu và phân tích: thông tin và vai trò của thông tin
Thông tin là gì ?
Thông tin là quá trình trao đổi giữa người gửi và người nhân, là sự tín hiệu, truyền tin tức về nhữn sự kiện đang và đã xảy ra cho mọi người biết
Vai trò của thông tin 
Thông tin để thống nhất cùng đạt mục tiêu
Thông tin để ra quyết định
Thông tin là phương tiện để quản lý
Thông tin là công cụ cho người quản lý
Thông tin để xây dựng mục tiêu
Thông tin để lập kế hoạch
Thông tin để quản lý nhân lực 
Câu 4: Anh (hay chị) hãy nêu và phân tích: Yêu cầu tổ chức, quản lý thông tin trong nghiệp vụ văn phòng
Thông tin phải phù hợp
Thông tin phải chính xác
Thông tin phải đầy đủ
Thông tin phải hệ thống
Thông tin phải đễ hiểu
Thông tin phải bí mật
Thông tin phải hiệu quả
Câu 5: Anh (hay chị) hãy nêu và phân tích: Quy trình tổ chức công tác thông tin trong nghiệp vụ văn phòng
Xác định nhu cầu
Xây dựng tổ chức nguồn thông tin
Thu thập thông tin
Phân tích xử lý thông tin
Cung cấp, phổ biến thông
Lưu trữ và bảo quản thông tin
Câu 6: Anh (hay chị) hãy nêu và phân tích nguyên tắc soạn thảo văn bản hành chính
Nguyên tác soạn thảo văn bản
Nội dung văn bản phải hợp hiến, hợp pháp
Văn bản phải đúng thể thúc 
Văn bản phải đúng thẩm quyền
Văn bản phải khả thi
Văn bản phải trình bày bằng ngôn ngữ hành chính
Được ủy quyền đôn đốc nhắc nhở
Được ủy quyền đôn đóc các đơn vị cung cấp thông tin
Được ủy quyền tham dự các cuộc họp
Được ủy quyền trao đổi các văn bản
Được ủy quyền tuyển chọn cán bộ
Trách nhiệm của văn phòng 
Chịu trách nhiệm trước thủ trưởng kết quả hoạt động của cơ quan
Chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cải tiến công việc
Chịu trách nhiệm trước thủ trưởng việc đền bù hư hại vật chất

File đính kèm:

  • docxde_cuong_on_tap_mon_quan_tri_hanh_chinh_van_phong.docx