Giáo trình Hệ thống tự động hóa

1.1.2. Hệ thống máy tự động linh hoạt điều khiển theo chương

| trình số Nhằm mục đích gia công tổng hợp, toàn bộ một chi tiết hoặc nhiều chi tiết tương tự trong các loại sản xuất nhỏ khác nhau, khuynh hướng thiết lập hệ | thống tự động linh hoạt điều khiển NC ngày càng phát triển. Hệ thống máy tự đông linh hoạt điều khiển NC thực chất là một tập hợp nhiều máy NC hoặc nhiều trung tâm gia công NC, liên kết với nhau thông qua dòng lưu thông chi tiết và lưu thông dao cụ được điều khiển bởi máy tính điện tử. Bạn đọc cần lưu ý những đường dây hay những dây chuyền tự động từ các máy tổ hợp trước đây đều được quan niệm là những hệ thống máy có chương trình CỨNG, nhằm giải quyết các nhiệm vụ của sản xuất loạt lớn và hàng khối. Cũng như vậy, một tập hợp các máy NC được điều khiển bởi một cụm điện toán trung tâm (nguyên tắc DNC) trong đó không có mối liên hệ thông qua một dòng lưu thông chi tiết tự động hoá, cũng không được gọi là một hệ thống tự động hoá linh hoạt điều khiển NC. Nói cách khác, dòng lưu thông chi tiết tự động hoá là đặc tính quyết định của hệ thống tự động linh hoạt điều khiển NC. Ngoài ra, tuỳ thuộc mức độ tự động hoá khác nhau, tuỳ thuộc mục đích kinh tế, kỹ thuật khác nhau mà hệ thống tự động linh hoạt điều khiển NC có thể huy động thêm các cụm chức năng khác. Ví dụ: các thiết bị vận chuyển và trao đổi chi tiết (gá đặt, định vị, định tâm.), các cụm điều khiển gia công, kiểm tra và thử nghiệm, các cụm thiết bị điều hành dòng lưu thông vật liệu phụ, khai thác phải và vật liệu phế thải cũng như các cụm thiết bị liên quan đến dòng lưu thông thông tin. Ưu điểm cơ bản của hệ thống tự động linh hoạt điều khiển NC là giảm bớt tối đa thời gian vận chuyển, thời gian chờ, thời gian nằm đọng của chi tiết trước và giữa các quá trình gia công và kiểm nghiệm. Ưu điểm này có được là nhờ sử dụng hệ thống điện toán điều khiển gia công trong hệ thống tự động linh hoạt. Toàn bộ quá trình chế tạo các chi tiết trong loạt sản xuất nhỏ được thực hiện ở mức độ tự động hoá rất cao và rất chất lượng.

 

pdf 168 trang yennguyen 04/12/2021 360
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo trình Hệ thống tự động hóa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_he_thong_tu_dong_hoa.pdf