Bài giảng Phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học (Học phần II) - Phạm Thủy Tần

PHẦN II: MỤC TIỂU HỌC PHẦN 1/ Kiến thức: Sau khi học xong nội dung này, người học sẽ có thêm một số kiến thức cơ bản về: - Dạy học tiếng Việt hướng vào hoạt động giao tiếp. - Nắm chắc tầm quan trọng, ý nghĩa cũng như phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Việt. - Có kiến thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc sử dụng các phương tiện - thiết bị - đồ dùng dạy học để dạy tiếng Việt. Biết các loại thiết bị và đồ dùng dạy học môn tiếng Việt ở Tiểu học cùng ứng dụng của chúng trong dạy - học. - Biết được các hình thức hoạt động ngoại khóa mốn tiếng Việt ở Tiểu học, - Nắm chắc phương pháp dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc.

2/ Kỹ năng: - Có phương pháp và kỹ năng trong việc soạn - giảng môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học hướng vào hoạt động giao tiếp. - Có kỹ năng lên chương trình, soạn giáo án và thực hiện hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt. - Biết làm và sử dụng đồ dùng dạy học để dạy tiếng Việt phù hợp với yêu cầu: đúng lúc, đúng liều lượng và có nghệ thuật. - Xây dựng được các hình thức hoạt động ngoại khóa phù hợp với nội dung học tập. Có phương pháp, kỹ năng trong việc soạn giáo án và tổ chức dạy - học tiếng Việt cho học sinh dân tộc. 3/ Thái độ: Có ý thức trong việc rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm để có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong đào tạo Giáo viên Tiểu học, phủ hợp với mục tiêu của Giáo dục Tiểu học.

 

pdf 52 trang yennguyen 31280
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học (Học phần II) - Phạm Thủy Tần", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_phuong_phap_day_hoc_tieng_viet_o_tieu_hoc_hoc_phan.pdf