Bài giảng Tin học văn phòng 2 - Bài 6: Tiếp thị trực tuyến, SEM và kỹ thuật SEO - Thiều Quang Trung

• Tiếp thị trực tuyến, SEM và SEO

• Mục tiêu của SEO Onpage và SEO

2 offpage

3 • Cơ chế hoạt động của máy tìm kiếm

4 • Các kỹ thuật tối ưu – Công cụ SEO

5 • Kỹ thuật viết tựa bài viết

pdf 54 trang yennguyen 19/11/2021 80
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học văn phòng 2 - Bài 6: Tiếp thị trực tuyến, SEM và kỹ thuật SEO - Thiều Quang Trung", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tin học văn phòng 2 - Bài 6: Tiếp thị trực tuyến, SEM và kỹ thuật SEO - Thiều Quang Trung

Bài giảng Tin học văn phòng 2 - Bài 6: Tiếp thị trực tuyến, SEM và kỹ thuật SEO - Thiều Quang Trung
CHƯƠNG 6 
TIẾP THỊ TRỰC TUYẾN, SEM VÀ 
KỸ THUẬT SEO 
GV Th.S. Thiều Quang Trung 
Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại 
Nội dung 
2 GV Thiều Quang Trung 
• Tiếp thị trực tuyến, SEM và SEO 1 
• Mục tiêu của SEO Onpage và SEO 
offpage 2 
• Cơ chế hoạt động của máy tìm kiếm 3 
• Các kỹ thuật tối ưu – Công cụ SEO 4 
• Kỹ thuật viết tựa bài viết 5 
Tiếp thị trực tuyến là gì ? 
• Tiếp thị trực tuyến (online marketing - 
internet marketing – web marketing hay e-
marketing): một hình thức tiếp thị sản phẩm, 
dịch vụ trên môi trường Internet. 
– Tiếp thị qua nội dung bài viết/trang web, banner 
quảng cáo, email, mobile, 
GV Thiều Quang Trung 3 
Tiếp thị số bao hàm tiếp thị trực 
tuyến 
GV Thiều Quang Trung 4 
Các hình thức tiếp thị trực tuyến 
• Email Marketing: ứng dụng thư điện tử với các 
thông điệp mang tính thương mại gửi đến một 
nhóm người. 
• Display Advertising: quảng bá hình ảnh thông qua 
các website và blog thu hút truy cập cùng với sự 
quan tâm của khách hàng để bán sản phẩm hay 
quảng cáo dịch vụ. 
GV Thiều Quang Trung 5 
Các hình thức tiếp thị trực tuyến 
• Affiliate Marketing: tiếp thị sản phẩm, dịch vụ để 
tăng doanh số bán hàng bằng việc mở các chi 
nhánh. Các chi nhánh có thưởng/ hoa hồng từ các 
khách truy cập hay các đơn đặt hàng. 
• Social Media Marketing (SMM): tiếp thị truyền 
thông xã hội tăng lượng truy cập hoặc thu hút sự 
quan tâm thông qua những website truyền thông xã 
hội như Facebook, Twitter, Linkedin, Google Plus,... 
GV Thiều Quang Trung 6 
Các hình thức tiếp thị trực tuyến 
• Search Engine Marketing (SEM): quảng bá bằng 
cách tạo sự hiện diện cho những website thông qua 
các trang kết quả tìm kiếm bằng cách trả tiền mua vị 
trí, quảng cáo ngữ cảnh, và trả tiền để xuất hiện, 
hay thông qua các kỹ thuật tối ưu hóa website cho 
công cụ tìm kiếm. 
GV Thiều Quang Trung 7 
Các kênh tiếp thị của SEM 
• CPD – Cost Per Duration: tính tiền theo thời 
gian đăng banner. Với hình thức này, nhà 
quảng cáo thường đặt các banner (dạng gif, 
flash hay video) lên các website nổi tiếng như 
VnExpress, Dân trí 
GV Thiều Quang Trung 8 
Các kênh tiếp thị của SEM 
• CPM – Cost Per Mile/Cost Per a thousand 
Impressions: tính tiền dựa trên mỗi 1000 
lượt view. Một hợp đồng quảng cáo mua 
5000 CPM, giá mỗi CPM là 10000 VNĐ => giá 
trị hợp đồng là 5000 x 10000 = 50 triệu VNĐ, 
và banners (logo, sản phẩm) của bạn đủ 5 
triệu lượt views thì sẽ hết hạn 
GV Thiều Quang Trung 9 
Các kênh tiếp thị của SEM 
• CPC/PPC – Cost Per Click/Pay Per Click: trả tiền 
cho mỗi click từ khách hàng tiềm năng. Hình 
thức quảng cáo này thường có định dạng hỗn 
hợp gồm jpg, text (logo, sản phẩm + mô tả về 
sản phẩm). Giá mỗi click thường từ vài nghìn 
đến vài chục nghìn tuỳ nhà cung cấp và tuỳ từng 
website. 
GV Thiều Quang Trung 10 
Các kênh tiếp thị của SEM 
• CPA/CPS – Cost Per Action/Cost Per Sales: 
nhà quảng cáo trả tiền cho mỗi hành động 
đặc biệt của khách hàng khi kết nối tới nhà 
quảng cáo (như thanh toán, chấp nhận một 
bản đăng kí, hoặc tương tự) 
GV Thiều Quang Trung 11 
SEO là gì ? 
GV Thiều Quang Trung 12 
Khái niệm về SEO 
• SEO (Search Engine Optimization) là một tập hợp 
các phương pháp nhằm nâng cao thứ hạng của 
một website trong các trang kết quả của các 
công cụ tìm kiếm, bao gồm: 
– Tác động mã nguồn HTML và nội dung website tối 
ưu hóa website 
– Xây dựng các liên kết đến trang để các công cụ tìm 
kiếm chọn lựa trang web phù hợp nhất phục vụ 
người tìm kiếm trên Internet ứng với một từ khóa cụ 
thể được người dùng truy vấn 
GV Thiều Quang Trung 13 
SEO có tác dụng gì ? 
• Giúp tăng thứ hạng website 
• Giúp trang web tăng lượng truy cập 
• Giúp tăng lượng khách hàng tiềm năng 
• Giúp cải thiện thương hiệu 
GV Thiều Quang Trung 14 
SEO cần cho đối tượng nào ? 
• Nhà đầu tư, giám đốc, muốn áp dụng SEO vào 
kinh doanh, tăng nguồn thu 
• Các trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng 
marketing, muốn tăng hiệu quả làm việc 
• Nhân viên kinh doanh, tiếp thị, bán hàng,  
muốn tăng doanh số bán hàng 
• Các lập trình viên, quản trị web, muốn cải tiến 
hiệu năng trang web 
GV Thiều Quang Trung 15 
Công việc của SEO làm gì ? 
• Nghiên cứu từ khóa (keyword research): tìm ra 
những cụm từ, nhóm từ khóa nhắm tới từng loại đối 
tượng tìm kiếm giúp đưa website lên vị trí cao trên 
kết quả tìm kiếm 
• SEO Onpage: Tối ưu lại các nội dung trên trang web, 
cho cả Công cụ tìm kiếm và khách viếng thăm 
• SEO Offpage: xây dựng liên kết từ website khác trỏ 
tới website của bạn, gồm tất cả các liên kết từ các 
website khác nhau (blog, mạng xã hội, tin tức,...) 
GV Thiều Quang Trung 16 
Mục tiêu của SEO Onpage 
GV Thiều Quang Trung 17 
Mục tiêu của SEO Onpage 
• SEO Onpage là tối ưu những gì trên trang 
web, gồm các mục tiêu: 
– Nghiên cứu từ khóa 
– Tối ưu thẻ Title 
– Tối ưu các thẻ Heading (H1-H6) 
– Tối ưu thẻ Alt của hình ảnh 
– Tối ưu mật độ từ khóa 
– Tối ưu liên kết nội bộ 
– Tối ưu sơ đồ trang web 
GV Thiều Quang Trung 18 
Mục tiêu của SEO Offpage 
GV Thiều Quang Trung 19 
Mục tiêu của SEO Offpage 
• SEO offpage là tối ưu những bài viết tiếp 
thị đặt bên ngoài trỏ về website của 
bạn, gồm: 
– Tối ưu bài viết ở diễn đàn 
– Tối ưu bài viết ở blog 
– Tối ưu bài viết trên mạng xã hội 
GV Thiều Quang Trung 20 
Cơ chế hoạt động của công cụ tìm kiếm 
• Công cụ tìm kiếm có 3 bộ phận chính: 
–Bộ phận thu thập dữ liệu 
–Bộ phận lập chỉ mục 
–Bộ phận xử lý tính toán 
GV Thiều Quang Trung 21 
Cơ chế hoạt động của công cụ tìm kiếm 
GV Thiều Quang Trung 22 
Bộ phận thu thập dữ liệu 
• Bộ phận thu thập dữ liệu (Google gọi là 
Google Spider hay Google Bot): 
–Một chương trình thu thập dữ liệu dò theo 
các liên kết phát hiện ra các trang web mới 
để lên danh sách các từ khóa bên trong 
trang web và chú thích vị trí trang web đó 
GV Thiều Quang Trung 23 
Bộ phận lập chỉ mục 
• Sau quá trình thu thập dữ liệu, bộ phận 
lập chỉ mục sẽ xây dựng bảng chỉ mục 
các từ khóa, vị trí liên kết trang web 
chứa từ khóa đó, 
GV Thiều Quang Trung 24 
Bộ phận xử lý tính toán 
• Sau khi lập chỉ mục, bộ phận xử lý tính toán 
sẽ mã hóa dữ liệu, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu 
để phục vụ cho mục đích tìm kiếm của người 
dùng sau này 
• Khi có một truy vấn tìm kiếm dựa trên từ 
khóa, hệ thống sẽ trả về kết quả có chứa từ 
khóa và danh sách các liên kết trang web nếu 
tìm thấy trong cơ sở dữ liệu 
GV Thiều Quang Trung 25 
Bộ phận xử lý tính toán 
• Kết quá tìm kiếm sẽ liệt kê theo thứ tự tìm 
thấy từ khóa với tương ứng vị trí trang web 
trong bảng chỉ mục 
• Google sử dụng hơn 200 yếu tố để xếp hạng 
trang web 
• Yếu tố quan trọng nhất để xếp hạng là dựa 
trên chất lượng nội dung và chất lượng của 
những liên kết đến trang web 
GV Thiều Quang Trung 26 
Kỹ thuật tối ưu các thẻ HTML 
GV Thiều Quang Trung 27 
Tối ưu thẻ tiêu đề Title 
GV Thiều Quang Trung 28 
Tối ưu thẻ tiêu đề Title 
• Thẻ tiêu đề để khai báo tựa bài viết, là vị trí 
quan trọng nhất để giúp máy tìm kiếm xác 
định được chủ đề nội dung của bài viết 
– Xuất hiện ở dòng đầu tiên của kết quả tìm kiếm, 
là văn bản neo liên kết anchor text chỉ về website 
– Giúp người dùng quyết định xem bài viết có đúng 
kết quả mà họ cần hay không 
GV Thiều Quang Trung 29 
Tối ưu thẻ tiêu đề Title 
• Kỹ thuật tối ưu: 
– Tiêu đề không quá 11 từ và 70 ký tự 
– Mô tả chính xác chủ đề nội dung bài viết 
– Kết hợp từ khóa vào tiêu đề một cách hợp lý 
– Từ khóa nên đặt trong cặp thẻ 
– Tạo duy nhất một thẻ tiêu đề cho mỗi trang giúp 
Google phân biệt các trang, tránh lỗi trùng lặp 
nội dung, và tạo sự đa dạng từ khóa 
GV Thiều Quang Trung 30 
Tối ưu thẻ Meta Description 
• Thẻ Meta Description để khai báo mô tả tóm 
tắt nội dung bài viết, là thành phần quan 
trọng thứ hai để xác định website có được 
thứ hạng cao hay không 
GV Thiều Quang Trung 31 
Tối ưu thẻ Meta Description 
• Kỹ thuật tối ưu thẻ Meta Description: 
– Nội dung tóm tắt hấp dẫn, không quá 140 ký tự 
– Chứa từ khóa nhằm tăng độ phủ từ khóa 
– Không viết nội dung thẻ mô tả trùng lặp giữa các 
bài viết, tránh mô tả chung chung 
– Không viết thẻ mô tả không liên quan gì đến bài 
viết, vì google sẽ coi như spam 
– Tránh nhồi nhét từ khóa gây dị ứng cho người 
dùng và google 
GV Thiều Quang Trung 32 
Tối ưu thẻ Meta Description 
GV Thiều Quang Trung 33 
• Ví dụ khai báo tối ưu thẻ Meta Description 
Tối ưu thẻ Heading 
• Các thẻ tiêu đề phụ Heading để sắp xếp các 
phần trong bài viết theo thứ tự ưu tiên từ 
size lớn đến size nhỏ của đoạn text 
– Gồm có các thẻ theo thứ tự size giảm dần: h1, 
h2, h3, h4, h5, h6 
– Dùng nhấn mạnh một nội dung nào đó giúp tăng 
khả năng seo onpage cho website 
GV Thiều Quang Trung 34 
Tối ưu thẻ Heading 
• Kỹ thuật tối ưu thẻ Heading: 
–Mỗi trang chỉ có duy nhất một thẻ h1 
– Thẻ h2 chỉ tiêu đề phụ của bài viết, tóm tắt 
nội dung của đoạn văn bản phía dưới 
–Các thẻ từ h3 đến h6 ít quan trọng có thể 
dùng tùy thuộc nhu cầu bài viết 
GV Thiều Quang Trung 35 
Tối ưu thuộc tính alt của thẻ Image 
• Thuộc tính alt của thẻ Image là phần chú 
thích tiêu đề của hình ảnh, được dùng khi 
hình ảnh trên trang bị lỗi không thể hiển thị 
được thì phần chú thích trong alt sẽ hiển thị 
thay cho biểu tượng thông báo ảnh bị lỗi 
GV Thiều Quang Trung 36 
Tối ưu thuộc tính alt của thẻ Image 
GV Thiều Quang Trung 37 
Tối ưu thuộc tính alt của thẻ Image 
• Kỹ thuật tối ưu thuộc tính alt: 
– Nên có từ khóa tiêu đề của hình ảnh, tránh gõ 
nội dung có dấu tiếng Việt 
– Giúp người dùng biết tiêu đề của hình ảnh khi di 
chuyển chuột vào ảnh 
– Không được đặt tiêu đề ảnh trùng nhau 
GV Thiều Quang Trung 38 
Kỹ thuật tối ưu liên kết URL 
• URL (uniform resource locator) là một địa chỉ 
của một tài nguyên trên internet (các trang 
html, file hình ảnh, file tài liệu, ) 
GV Thiều Quang Trung 39 
Kỹ thuật tối ưu liên kết URL 
• Kỹ thuật tối ưu URL: 
– Chuyển url động thành url tĩnh, không nên để url có 
các ký tự đặc biệt 
– Sử dụng dấu gạch nối (-) để phân cách giữa các từ 
trong url giúp công cụ tìm kiếm hiểu chính xác cấu 
trúc url và từ khóa trong đó 
– Giới hạn ký tự trong url không quá 115 ký tự 
– Không nên thay đổi cấu trúc url khi đã được index, 
nếu bắt buộc phải thay đổi hãy dung redirect 301 để 
chuyển url cũ sang url mới 
– Kết hợp từ khóa chính trong Url 
GV Thiều Quang Trung 40 
Kỹ thuật tối ưu liên kết URL 
• Kỹ thuật tối ưu URL: 
– Hãy chắc chắn mỗi Url là duy nhất, để tránh bị lỗi 
duplicate content 
– Giữ độ sâu url phù hợp, phụ thuộc vào danh mục 
website giới hạn cấp độ con ở 2 hoặc 3 là hợp lý 
– Tránh sử dụng “www” trong url nên cấu hình url là 
“http://” điều này giúp url thân thiện và ít ký tự, hơn 
nữa tránh google hiểu lầm www.abc.com và 
 là 2 website khác nhau có nội dung 
giống hệt nhau 
GV Thiều Quang Trung 41 
Kỹ thuật tối ưu liên kết URL 
GV Thiều Quang Trung 42 
Công cụ SEO 
• W3C Validator : Kiểm tra website có tuân thủ 
theo chuẩn W3C chưa hoặc đang gặp phải 
bất kỳ lỗi nào 
– Link:  
GV Thiều Quang Trung 43 
Công cụ SEO 
• SeoQuake : công cụ cài đặt bổ sung trong 
trình duyệt (add-ons/extension) dùng phân 
tích các chỉ số thứ hạng của website và chuẩn 
đoán các thông số SEO (page seo audit) 
– Link: https://www.seoquake.com 
GV Thiều Quang Trung 44 
Công cụ SEO 
• Google Webmaster : công cụ theo dõi hiệu 
suất tìm kiếm của trang web và xem các tài 
nguyên khác dành cho quản trị viên web 
– Link: https://www.google.com/webmasters 
GV Thiều Quang Trung 45 
Công cụ SEO 
• Submit URL Google : công cụ gửi nộp URL của 
trang web cho Google để được lập chỉ mục 
sớm trong CSDL của Google. 
• Link truy cập: 
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url 
GV Thiều Quang Trung 46 
Công cụ SEO 
• Google Analytics : công cụ phân tích trang 
web chuyên nghiệp 
– Link: https://www.google.com/analytics 
GV Thiều Quang Trung 47 
Google Analytics 
GV Thiều Quang Trung 48 
Công cụ SEO 
• Google Alerts : công cụ nhận thông báo gửi 
qua email từ các bài viết chứa từ khóa mà 
bạn quan tâm. Dùng để theo dõi đối thủ 
cạnh tranh với từ khóa của bạn ! 
– Link: https://www.google.com/alerts 
GV Thiều Quang Trung 49 
Kỹ thuật viết tiêu đề hiệu quả 
• Tiêu đề tạo sự bất ngờ 
– Tạo hiệu ứng hưng phấn và kích thích lên 
não 
• Tiêu đề dạng câu hỏi 
–Khi nhìn thấy câu hỏi, người đọc thường 
nghĩ ngay ra một câu trả lời, và họ sẽ click 
vào bài viết xem đáp án có giống không 
GV Thiều Quang Trung 50 
Kỹ thuật viết tiêu đề hiệu quả 
• Tiêu đề gợi trí tò mò 
–Hé lộ những thông tin sắp được diễn ra. 
Hãy “nhử mồi” trước bằng việc đưa ra một 
mẩu thông tin thú vị nhưng không đầy đủ 
• Dùng các hình ảnh tiêu cực 
–Các so sánh nhất tiêu cực mang ý nghĩa 
cảnh báo cho các đối tượng mục tiêu – vì 
vậy mang lại lợi ích cho họ 
GV Thiều Quang Trung 51 
Kỹ thuật viết tiêu đề hiệu quả 
• Tiêu đề dạng đưa ra hướng dẫn 
– Các tiêu đề dạng “Làm thế nào?”, “Các cách”, 
“Mẹo”, “Bí kíp” nhấn mạnh vào lợi ích về mặt 
thông tin, hứa hẹn sẽ mang đến cho đối tượng 
mục tiêu khả năng kiểm soát và khả năng xử lý 
tốt hơn các tình huống trong cuộc sống của họ 
• Dùng số trong tiêu đề 
– Những con số thường mang lại sự rõ ràng, và sẽ 
hiệu quả hơn khi kết hợp chữ số với các cách đặt 
tiêu đề khác 
GV Thiều Quang Trung 52 
Kỹ thuật viết tiêu đề hiệu quả 
• Tiêu đề hướng trực tiếp đối tượng 
– Người đọc có thiên hướng đọc những bài viết 
dành cho chính họ. Trong tiêu đề, có thể sử dụng 
những cụm từ như: “Dành cho những ai”, “Nếu 
bạn là”, 
• Tiêu đề rõ ràng 
– Những tiêu đề cho thấy rõ ràng đối tượng nên 
đọc, thông tin được bao gồm, hoặc chi tiết cụ thể 
luôn mang lại lượng click lớn hơn 
GV Thiều Quang Trung 53 
GV. Thiều Quang Trung 54 

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_van_phong_2_chuong_6_tiep_thi_truc_tuyen_s.pdf